Optagelsesprøve
på MGK

Hvis du ønsker at blive optaget på MGK MidtVest,
skal du først igennem en optagelsesprøve som finder sted hvert år i februar og marts.

Hvordan er en optagelsesprøve til MGK MidtVest?

Sådan bliver du optaget på MGK

Hvis du ønsker at blive optaget på MGK MidtVest, skal du først gennem en optagelsesprøve.

Forudsætninger

Ved optagelsesprøven vurderer censorerne, om du i løbet af de tre år, MGK varer, kan opnå et niveau svarende til at kunne bestå optagelsesprøven til konservatoriet.

Da denne optagelsesprøve er særdeles krævende, må du allerede ved optagelsesprøven til MGK være teknisk og musikalsk velfunderet i hovedfaget og indstillet på at prioritere bifagsklaver i kursusforløbet.

Tilmelding til optagelsesprøve

Hvis du gerne vil optages på klassisk linje eller rytmisk linje, skal du udfylde en kort formular for at tilmelde dig optagelsesprøven. Se link herunder.

Hvis du vil søge optagelse på produktions linjen, skal du sende en MP3 med din egen musik senest 14. februar. Lydfilen skal indeholde minimum to kreative værker, som du har lavet med computeren. Din musik må max vare 15 minutter i alt.

Du skal også kort beskrive, hvordan du har lavet musikken, og hvorfor du gerne vil optages på MGK.

Du skal sende din lydfil og korte beskrivelse til musik@homus.dk. Skriv ”Optagelse til MGK” i emnelinjen.

Alle ansøgere til MGK bliver inviteret til optagelsesprøve.

Bedømmelse

Når du skal til optagelsesprøve på MGK, er det musikskolelederen eller en stedfortræder, der leder prøven. Ved prøven medvirker også en gennemgående censor, der har tilknytning til et konservatorium samt en ekstern fagcensor.

Der medvirker desuden en gennemgående, intern censor. Vedkommende står for hørelære-prøven. Disse tre personer foretager bedømmelsen af din egnethed til optagelse på MGK MidtVest. Bedømmelsen ved prøven får du efter 12-trinsskalen.

Optagelsesprøven slutter med en kort samtale mellem dig og censorpanelet. Ved bedømmelsen lægger sensorerne vægt på, om du har mulighed for i løbet af tre år at nå et niveau, der svarer til optagelsesprøven på et konservatorium.

Det er vigtigt, at du udover færdigheder, viser talent og musikalsk udtryk. Vi opfordrer dig derfor til at vælge numre indenfor musikalske rammer og sværhedsgrader, som du føler dig tryg ved.

Optagelse

Censorernes træffer beslutning om, om du bliver optaget i samarbejde med MGK MidtVests koordinationsudvalg.

De tager også hensyn til holdsammensætning, sammenspilsmuligheder, musiklivets behov m.v.

Du får skriftligt svar fra MGK MidtVest.

Praktiske oplysninger

Der er afsat cirka 25 minutter til din optagelsesprøve inklusiv votering og samtale. Vi afvikler prøverne i en så afslappet atmosfære som muligt.

Vi har et anlæg, som du kan bruge. Hvis du har brug for en akkompagnatør, kan MGK MidtVest for din regning anvise en sådan.

Din hidtidige musiklærer og andre interesserede er velkomne til at overvære prøven – undtagen voteringen. Du skal dog sige ja til, at de må overvære din optagelsesprøve.

Klassisk, rytmisk eller produktion?

Hvis du er i tvivl om hvilken linje, du skal vælge, er du velkommen til at kontakte os.

Forbered dig til optagelsesprøven til
klassisk linje

Du kan se et eksempel på en prøve i bifag her:

Hovedfag

Til optagelsesprøven skal du spille minimum to stykker musik. Mindst et af dem skal du spille som sammenspil. Du må max spille 10 minutter i alt. Der aflægges prøve i primavista på hovedinstrumentet.

Bifag

Du skal aflægge prøve i elementær høreprøve – blandt andet imitation af foresungne/forespillede fraser og rytmer og i eftersyngning af tonerne i forespillede akkorder.

Forbered dig til optagelsesprøven til
rytmisk linje

Du kan se et eksempel på en prøve i bifag her:

Hovedfag

Til optagelsesprøven skal du spille minimum to stykker musik. Mindst et af dem skal du spille som sammenspil. Du må max spille 10 minutter i alt. Der aflægges prøve i primavista på hovedinstrumentet.

Til prøven skal der også indgå improvisation.

Bifag

Du skal aflægge prøve i elementær høreprøve – blandt andet imitation af foresungne/forespillede fraser og rytmer og i eftersyngning af tonerne i forespillede akkorder.

Forbered dig til optagelsesprøven til
produktions linje

Du kan se et eksempel på en prøve i bifag her:

Hovedfag

Inden optagelsesprøven skal du sende en MP3 med din egen musik. Vi skal have filen senest 14. februar. Lydfilen skal indeholde minimum to kreative værker, som du har lavet med computeren.

Læs mere under “Hvordan bliver jeg optaget”.

Bifag

Du skal aflægge prøve i elementær høreprøve – blandt andet imitation af foresungne/forespillede fraser og rytmer og i eftersyngning af tonerne i forespillede akkorder.

Orienteringsmøder

MGK MidtVest holder orienteringsmøder i januar følgende steder:

Mandag 8. januar 2018 kl. 19.00

Musikskolen Ringkøbing-Skjern

Ranunkelvej 11,
6900 Skjern

Mandag 8. januar 2018 kl. 19.00

Musikskolen i Thy

Skolegade 6,
7700 Thisted

Tirsdag 9. januar 2018 kl. 19.30

Herning Musikskole

Nørregade 7,
7400 Herning

Tirsdag 9. januar 2018 kl. 19.30

Skive Musikskole

Asylgade 5,
7800 Skive

Onsdag 10. januar 2018 kl. 19.00

Holstebro Musikskole

Bisgårdmark 16,
7500 Holstebro

Tirsdag 16. januar 2018 kl. 19.00

Kulturskolen Viborg

Grønnegade 2,
8800 Viborg

Onsdag 17. januar 2018 kl. 19.00

Holstebro Musikskole

Bisgårdmark 16,
7500 Holstebro

Næste optagelsesprøve
til MGK

Optagelsesprøver for unge musikalske talenter i Midt- og Vestjylland foregår hvert år i februar og marts. De talenter, som vi optager på MGK MidtVest, begynder på det treårige musikalske grundkursus MGK efter sommerferien.

Du kan tilmelde dig optagelsesprøven fra 1. december 2017 på www.musikalskgrundkursus.dk.

Frist for tilmelding er torsdag 1. februar 2018