Optagelsesprøve på MGK

Hvis du ønsker at blive optaget på MGK MidtVest, skal du først igennem en optagelsesprøve som finder sted hvert år i perioden februar til april.

Orienteringsmøder

MGK MidtVest holder orienteringsmøder i januar følgende datoer:

Onsdag 10. januar 2024 kl. 17.15

Herning Musikskole

Mandag 8. januar 2024, kl. 19.00

Onlinemøde: Mandag 15. januar 2024, kl. 19.00

Holstebro Musikskole

Tirsdag 9. januar 2024 kl. 18.30

Musikskolen i Thy

Mandag 15. januar 2024 kl. 19.00

Kulturskolen Viborg

Mandag 15. januar 2024 kl. 19.00

Kulturskolen Ringkøbing-Skjern

Mandag 15. januar 2024 kl. 16.30

Skive Musikskole

Næste optagelsesprøve til MGK

Optagelsesprøver for unge musikalske talenter i Midt- og Vestjylland foregår hvert år i perioden februar til april. De talenter, som vi optager på MGK MidtVest, begynder på det treårige musikalske grundkursus MGK efter sommerferien. Du kan tilmelde dig optagelsesprøven fra 1. december på www.musikalskgrundkursus.dk.

Frist for tilmelding er d. 1. februar

Hvordan er en optagelsesprøve til MGK MidtVest?

Sådan bliver du optaget på MGK

Hvis du ønsker at blive optaget på MGK MidtVest, skal du først gennem en optagelsesprøve.

Forudsætninger

Ved optagelsesprøven vurderer censorerne, om du i løbet af de tre år, MGK varer, kan opnå et niveau svarende til at kunne bestå optagelsesprøven til konservatoriet. Da denne optagelsesprøve er særdeles krævende, må du allerede ved optagelsesprøven til MGK være teknisk og musikalsk velfunderet i hovedfaget og indstillet på at prioritere bifagsklaver i kursusforløbet.

Tilmelding til optagelsesprøve

Tilmelding til optagelsesprøve foregår ved at udfylde en kort formular via nedenstående link.
Hvis du vil søge optagelse på produktionslinjen, skal du desuden sende en lydfil med din egen musik.

Frist for indsendelse er ca.  en måned før optagelsesprøven – dato kan variere fra år til år, så tjek information der bliver udsendt.

Lydfilen skal indeholde minimum to værker. Din musik må max vare 15 minutter i alt. Du skal også kort beskrive, hvordan du har lavet musikken, og hvorfor du gerne vil optages på MGK. Du skal sende din lydfil og korte beskrivelse til mgkmidtvest@holstebromusikskole.dk. Skriv ”Optagelse til MGK” i emnelinjen. OBS: det er vigtigt at din lydfil er tilgængelig helt frem til prøven (altså ikke en filtype, der forsvinder efter x antal dage) Alle ansøgere til MGK bliver inviteret til optagelsesprøve.

Bedømmelse

Når du skal til optagelsesprøve på MGK, er det musikskolelederen eller en stedfortræder, der leder prøven. Ved prøven medvirker også en gennemgående censor, der har tilknytning til et konservatorium samt en ekstern fagcensor. Der medvirker desuden en gennemgående, intern censor. Vedkommende står for hørelære-prøven. Disse tre personer foretager bedømmelsen af din egnethed til optagelse på MGK MidtVest. Bedømmelsen ved prøven får du efter 7-skalen. Optagelsesprøven slutter med en kort samtale mellem dig og censorpanelet. Ved bedømmelsen lægger censorerne vægt på, om du har mulighed for i løbet af tre år at nå et niveau, der svarer til optagelsesprøven på et konservatorium. Det er vigtigt, at du udover færdigheder, viser talent og musikalsk udtryk. Vi opfordrer dig derfor til at vælge numre indenfor musikalske rammer og sværhedsgrader, som du føler dig tryg ved.

Optagelse

Censorerne træffer, i samarbejde med  MGK MidtVests koordinationsudvalg, beslutning om, hvorvidt du bliver optaget. De tager også hensyn til holdsammensætning, sammenspilsmuligheder, musiklivets behov m.v. Du får skriftligt svar fra MGK MidtVest.

Praktiske oplysninger

Der er afsat cirka 25 minutter til din optagelsesprøve inklusiv votering og samtale. Vi afvikler prøverne i en så afslappet atmosfære som muligt. Vi har et anlæg, som du kan bruge. Hvis du har brug for en akkompagnatør, kan MGK MidtVest for din regning anvise en sådan. Din hidtidige musiklærer og andre interesserede er velkomne til at overvære prøven – undtagen voteringen. Du skal dog sige ja til, at de må overvære din optagelsesprøve.

Klassisk, rytmisk eller produktion?

Hvis du er i tvivl om hvilken linje, du skal vælge, er du velkommen til at kontakte os.

Forbered dig til optagelsesprøven til klassisk linje

Hovedfag

Til optagelsesprøven skal du spille minimum 2 stykker musik (prøveprogram = i alt 10 minutter) af forskellig karakter, hvoraf mindst ét af dem skal udføres som kammermusik eller med akkompagnement. Dette er ikke et krav for akkordinstrumenter (fx. klaver, guitar, akkordeon og orgel) På hovedinstrumentet aflægges prøve i Prima Vista (se eksempler her under) samt skalaspil med op til 3 fortegn i dur og mol.

Bifag

Der aflægges en mundtlig prøve i elementær hørelære: (se eksempel her under)

 • Imitation af foresungne/forespillede melodier
 • Efterklapning af rytmer
 • Prima Vista-udførelse af rytmer og bladsang
 • Sammenligning af 2 intervalstørrelser
 • Akkordhøring i dur og mol

Eksempel på prøve i bifag: 

Hørelære, klassisk linie

Forbered dig til optagelsesprøven til rytmisk linje

Hovedfag

Til optagelsesprøven skal du spille minimum to stykker musik. Mindst et af dem skal du spille som sammenspil. Du må max spille 10 minutter i alt. Der aflægges prøve i Prima Vista  på hovedinstrumentet (se eksempler her under). Til prøven skal der også indgå improvisation.

Bifag (se eksempel herunder)

Imitation; efterklapning af rytmer og eftersyngning af korte melodier.

Eftersyngning af tonerne i forespillede akkorder, (dur, mol, forstørret og formindsket.)

Ligeledes prøves der i improvisation over forespillet groove

Eksempel på prøve i bifag:

Hørelære, Rytmisk linje

Forbered dig til optagelsesprøven til produktions linje

Du kan se et eksempel på en prøve i bifag her:

Der indsendes minimum to stykker musik af forskellig karakter med varighed på 10 – 15 minutter.

Værkerne skal demonstrere et kunstnerisk kreativt potentiale.

Nedenstående materiale indsendes til mgkmidtvest@holstebromusikskole.dk – skriv ”optagelse til MGK” i emnelinjen:

Frist for indsendelse er ca.  en måned før optagelsesprøven – dato kan variere fra år til år, så tjek information der bliver udsendt.

 • Lydfiler i standard filformat, der skal være tilgængelig, indtil prøven er afviklet.
 • Kort beskrivelse af, hvordan du har lavet musikken
 • Skriftlig begrundelse for ansøgningen

Ved prøven afsætter vi tid til en uddybende samtale med fagcensor og gennemgående censor.

Komposition / Sangskrivning

Til prøven stilles spørgsmål om kompositionerne og evt. tekstskrivning. Der sættes fokus på f.eks. udtryk, melodi, arrangement, musikproduktion, sound osv.

Selve prøven former sig som en samtale mellem den optagelsessøgende samt fagcensor og gennemgående censor.

Lydteknik:

Musikken vurderes på det mix-tekniske arbejde samt på det kreative arbejde i produktion af lyd og sound.

Til optagelsesprøven får den optagelsessøgende ca. 10 min. til at mixe på et tilstillet nummer.

Et premix af nummeret vil blive sendt til den optagelsessøgende 1 uge før prøven.

AM/2-fagslinjen

Her gælder de samme retningslinjer, som ovenfor nævnt. Dog skal du være opmærksom på følgende:

 • Drejer det sig om 2 instrumentalfag, skal du op til én prøve a’ 30 min. varighed. Der er afsat 10 min. i alt til prøve i de to instrumenter.
 • Hvis de 2 fag er på forskellige linjer, skal du op til 2 forskellige prøver. Disse prøver vil højst sandsynligt foregå på 2 forskellige datoer.
 • Der prøves i prima vista på begge instrumenter.

Læs mere under “Hvordan bliver jeg optaget”.

Bifag

Du skal aflægge prøve i elementær høreprøve – blandt andet imitation af foresungne/forespillede fraser og rytmer og i eftersyngning af tonerne i forespillede akkorder.