MGK MidtVest

– gør drømme til virkelighed

Bliv klar til en
videregående
musikuddannelse

Ambitioner

Har du ambitioner med din musik? Det har vi også. MGK MidtVest tilbyder undervisning på højt niveau. Vores lærere underviser med stor entusiasme og gør deres yderste for, at du får en målrettet og effektiv musikalsk grunduddannelse.

Efter tre år på MGK MidtVest er du klar til en videregående musikuddannelse og som aktiv og kvalificeret musiker.

Stærke miljøer

Udover et stærkt rytmisk miljø i Skive, Viborg, Herning og Holstebro har vi i kraft af gode samarbejdspartnere et helt unikt klassisk orkestermiljø i Holstebro sammen med Orkester MidtVest og OrkesterEfterskolen.

Ligeledes findes en særlig afdeling for klassisk sang På Den Jyske Sangskole i Herning.

Undervisningen

Vi har tilrettelagt undervisningen, så du kan forene den med anden skoleuddannelse eller lettere erhvervsarbejde.

Dog skal du være opmærksom på, at det ikke er alle elever, der kan overskue MGK sideløbende med anden skolegang, da ikke mindst hovedinstrumentet kræver omfattende daglig øvning.

Vi tager hensyn til, hvor du bor, når vi sammensætter dit skema. Du skal dog regne med mindst to undervisningsdage om ugen, ligesom du skal huske, at du har mødepligt til alle fag.

Teitur begyndte sin karriere på MGK MidtVest

Gratis tilbud til
unge musiktalenter

MGK er for unge musiktalenter mellem 14 og 25 år,
som har ambitioner med deres musik eller sang.

Gratis kursus

MGK forbereder dig til optagelse på en videregående musikuddannelse. Kurset er gratis for dig. Kurset drives med et tilskud fra Statens Kunstråds Musikudvalg. Kurset er ikke SU-berettiget.

Musikalsk udvikling

Statens Kunstråd stiller særlige krav til lærere, undervisningens indhold, rammerne for undervisningen m.v., så du er sikker på at få gode muligheder for at udvikle dig musikalsk. Undervisningen omfatter cirka 11 lektioner om ugen i 34 uger. MGK MidtVest optager cirka 20 elever pr. år på baggrund af en optagelsesprøve.

Ledelse og koordinatorer

Ledelse

Leder af MGK MidtVest er Jens Dammeyer Sørensen, musikskoleleder ved Holstebro Musikskole.

Sekretariat

Holstebro Musikskole
Bisgårdmark 16
7500 Holstebro
Tlf.: 9742 4600

Koordinatorer

Koordinatorerne skal sikre kontakten mellem elever, lærere, ledelse og områdets musikskoler.

Koordinationsudvalg

Koordinationsudvalget sikrer kontakten mellem MGK-ledelsen og ledelsen af musikskolerne i området.

Repræsentantskab

Repræsentantskabet skal sikre samarbejdet mellem MGK og relevante samarbejdspartnere i regionen.

Repræsentantskabets formand er Oliver Quast.